ČLANARINA

Članarina

Članarino poravnate z nakazilom zneska na transakcijski račun društva najkasneje do 1. decembra 2022. Prosimo, da pravilno izpolnite sklic in namen. Vsak član našega društva ima svojo rodovo številko, ki ostaja skozi vsa leta enaka ob prijavi na vse taborniške akcije in plačevanju članarin, zato je dobro, da si jo shranite. Številka 11, ki stoji pred rodovo številko člana, je oznaka za članarino. Sklic za plačilo članarine je torej sestavljen iz: »SI00 11-rodova_številka_člana«. Pod namen pa napišete »Članarina –Ime_in_priimek_člana«.

Članarino lahko poravnate z nakazilom zneska na transakcijski račun društva ali v gotovini. Podatki o računu:

IBAN: SI56 0208 3001 8701 966
Naziv: Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani
Naslov: Tržaška 74, 1000 Ljubljana
Sklic: SI00 rodova_številka_člana
Namen: Članarina Ime Priimek

Če rodove številke ne veste, se je ne spomnite ali pa je vaš otrok nov član našega društva, boste številko dobili pri svojem vodniku.

Članstvo v DT RMT

Pogoji

Članstvo v Društvu tabornikov rod Močvirski tulipani se obnavlja vsako leto posebej. Za potrditev članstva je potrebno:

  • Oddati pristopno izjavo
  • Plačati članarino

Brez pogojev se član ne sme udeleževati rodovih aktivnosti (vodova srečanja, akcije in ostali dogodki).