Članstvo

Članstvo v DT RMT

Pogoji

Za potrditev članstva v Društvu tabornikov rod Močvirski tulipani je potrebno:

  • Oddati pristopno izjavo
  • Plačati članarino

Brez pogojev se član ne sme udeleževati rodovih aktivnosti (vodova srečanja, akcije in ostali dogodki).

 

 

Novi člani

V društvo sprejemamo člane, ki obiskujejo vsaj 2. razred osnovne šole. Mlajših članov zaradi programa, ki ga izvajamo, ne sprejemamo.

Vpisi potekajo v drugi polovici septembra oziroma v prvi polovici oktobra, ko na šolah organiziramo propagandne dneve. Na šolah, ki jih pokrivamo (Vič Tržaška, Vič Abramova, Vrhovci, Bičevje), izobesimo tudi plakat z informacijami o vpisu.

Staršem otrok, ki se nam želijo pridružiti, organiziramo informativen sestanek. Tam starši spoznajo vodnike, se dogovorijo za termine vodovih srečanj in prejmejo pristopne izjave. Na sestanku smo vam na voljo tudi za vsa vprašanja.

Starejši člani (člani, ki obiskujejo vsaj 3. razred osnovne šole), ki se želijo pridružiti našemu rodu, morajo o prostem mestu vprašati vodnika voda ustrezno starih članov. Vodi s starostno skupino in kontakti vodnikov so objavljeni na podstrani vodi.

 

 

Članarina

Članarino lahko poravnate z nakazilom zneska na transakcijski račun društva ali v gotovini. Podatki o računu:

IBAN: SI56 0208 3001 8701 966
Naziv: Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani
Naslov: Tržaška 74, 1000 Ljubljana
Sklic: SI00 članska_številka_člana (če je nima – sklic SI 99)
Namen: Članarina Ime Priimek

Ob začetku novega šolskega leta boste člani, ki ste bili člani društva v preteklem letu, po pošti prejeli UPN nalog, na katerem bo pisal sklic člana (številka na ZTS izkaznici).
V vsakem primeru prosimo, da  v namen plačila vpišete “Članarina – Ime Priimek člana“.

 

 

Članski list

Članske liste člani prejmejo pri vodnikih na vodovih srečanjih ali jih prenesete in natisnete s spodnje povezave (povezava še pride). Ob začetku novega šolskega leta boste člani, ki ste bili člani društva v preteklem letu, članski list prejeli po pošti. Podpisan članski list predajte vodniku na vodovem srečanju ali po pošti pošljite na naslov društva:

DT rod Močvirski tulipani
Tržaška 74
1000 Ljubljana